Genre: 

Ugens sang: I Danmark er jeg født

H.C. Andersen
09-11-15
Af: 
Jens Laigaard, Herning Bibliotekerne

Igennem hele efteråret sætter Bibzoom i samarbejde med Spil Dansk fokus på den danske sang og opfordrer dig til at synge dansk. I 15 uger - fra uge 34 og frem til uge 48 - er det en ny sang fra den danske sangskat, der sættes under lup.

Ugens sang i uge 46: I Danmark er jeg født

Tekst: H.C. Andersen, 1850
Melodi: Sebastian, 1995

I foråret 1850 rasede Treårskrigen stadig, og den danske nationalfølelse var på sit højeste. H.C. Andersen blev grebet af stemningen og skrev digtet ”Danmark, mit fædreland”. Det blev meget passende trykt i bladet Fædrelandet den 3. maj, og en lille uge senere blev digtet sunget ved en velgørenhedskoncert i København.

Komponisten Henrik Rung havde til lejligheden skrevet en melodi, som de færreste nu husker. Men digtet slog an. Dels ramte det plet i tidens nationalisme, dels skildrede det følelsen af at være dansk i smukke billeder, og med en inderlighed og beskedenhed, som - netop er meget dansk.

H.C. Andersen tager udgangspunkt i det danske sprog, modersmålet, de første ord, det nyfødte barn hører. Allerede her begynder det lille menneske at føle sig tryg og hjemme - at blive dansker. Andersen går videre til den friske natur med strand, bøgeskov og kløvereng. Et landskab, som rummer spor af Danmarks rige fortid: oldtidens kæmpehøje, guldhornene, som ploven vender op af mulden. Men så bliver det tid til besindelse:

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag

Nej, Danmark er ikke nogen verdensmagt i 1850. Men danskerne skal nok blive bemærket endda, takket være vores kunst, ”sang og mejselslag”. Her hentyder Andersen uden tvivl til den berømte billedhugger Bertel Thorvaldsen - og sangeren, mon ikke det er ham selv? Og med hensyn til den stående krig, så får vi nok ”den bedste sejer”, om Gud vil!

En ny fædrelandssang var født. Det var dog først i 1926, den fik en melodi, alle kunne synge med på og huske. Den var skrevet af Poul Schierbeck.

Schierbecks melodi satte sig i den grad fast i den fælles bevidsthed, at alle kaldte det ”et vovestykke”, da Sebastian i 1995 lancerede en ny melodi til teksten. Det skete i musicalen Hans Christian Andersen, instrueret af Flemming Enevold, som også spillede hovedrollen som den unge digter. Stykket var plaget af stridigheder mellem Enevold og Sebastian op til premieren – og bagefter af elendige anmeldelser. Det eneste positive, kritikerne kunne pege på, var netop ”I Danmark er jeg født” med Sebastians melodi.

Sebastian har senere udtalt: ”Det er jo altid sin sag at lave en ny melodi til et nationalt sang-klenodie. Men jeg har opnået den store tilfredsstillelse at blandt andre Kurt Ravn, Stig Rossen og Lene Siel har valgt min melodi.”

Sangtekst her

Sangbare versioner af alle fællessangene her